• Nahráno % ( ) Celkem
  • Nahrané soubory: % () Počet souborů:
  • Nahrávaný soubor:
  • Doba stahování:  Zbývající čas:  Rychlost:

Vážený zákazníku,

registrace se skládá ze 3 po sobě jdoucích kroků. V prvním kroku registrace vyplníte základní informace o Vás (vaší firmě) a provedete registraci tlačítkem "Registrovat". Ve druhém kroku máte možnost přiložit k Vaší registraci přílohy. Třetí krok je potvrzení Vaší registrace. Po dokončení registrace, Vám bude odeslán email s přihlašovacími informacemi.

V prvním kroku "Vyplnění základních informací o Vás (vaší firmě)" vyberte správný typ spolupráce. Červeně označené položky je nutné při registraci vyplnit.

1. Základní informace

> 2. Přílohy k registraci > 3. Potvrzení registrace
select
 
 

Kontaktní osoba




   
       
   
 
 

Kontaktní informace firmy




 
select
 
select
 
   
   
 
 
   
 
 
 
 

Fakturační adresa




select
 
select
 
   
   
 
 

Kraje a okresy působnosti




Vyberte kraje a okresy působnosti. Pokud si přejete dostávat nabídky ze všech okresů daného kraje, stačí označit pouze daný kraj. Např. Pokud si přejete dostávat nabídky ze všech okresů Jihomoravského kraje, označte Jihomoravský kraj a okresy již neoznačujte. Pokud si přejete dostávat nabídky pouze z okresů Hodonín a Břeclav, označte Jihomoravský kraj a vyberte okresy Hodonín a Břeclav.
Je nutno vybrat minimálně jeden kraj působnosti.

Kraje Okresy
 
 

Živnostenské listy




Vyberte živnostenské listy, které vlastníte. Je nutno vybrat minimálně jeden živostenský list.

 
 

Typy dopravy




Vyberte vaše typy dopravy.

 
 

Nářadí




Vyberte nářadí, které máte k dispozici.

 
 

Pojištění




Vyberte pojištění, které máte k dispozici.

 
 

Adresa skladu




Vyplňte adresu skladu.

select
 
select
 
   
   
 
 

Něco o vás




Napište nám pár vět o sobě.

 




ANO, souhlasím s obchodními podmínkami